Psychiatrie:

*MUDr. Nováková 

Pateo a.s., poliklinika Klánovice, Axmanova 131, Praha 9

tel: 281 863 333, 724 844 246

 

* MUDr. Ondráčková

poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Praha 9 - Kyje

281 021 239, 737 770 363

 

* MUDr. Papežová

poliklinika Prosek

tel: 266 010 279

 

* MUDr. Bartůňková

Frýdecká 439, Praha 9

tel: 286 922 419

 

Geronropsychiatrie

- Poruchy paměti, deprese, úzkostné poruchy

* MUDr. Divácká ,MBA

Tuklatská 644/6, Praha 10

tel: 723 994 084

email: info@vodopad.cz