Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

platný od 1.1.2018

Výkon
vyšetření pro zaměstnavatele - vstupní prohlídka 450,-
vyšetření pro soukromé účely - ŘP, ZP, zdravotní průkaz, profesní a sportovní průkazy 450,-
lékařské vyšetření nepojištěného pacienta - cílené vyšetření 200,-
lékařské vyšetření nepojištěného pacienta - kontrolní vyšetření 100,-
administrativní výkon 100,-
výpis ze zdravotní dokumentace dle rozsahu 100,- až 300,-
EKG vyšetření na vlastní žádost nebp před placeným chirurgickým zákrokem 100,-
očkování nehrazené ze zdravotního pojištění - aplikace
    + cena za očkovací látku - aktuálně nejnižší cenu od distributora
150,-
   
aplikace injekcí nehrazených ze zdravotního pojištění 30,-

Smluvní ceny byly vytvořeny aplikací na Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.